© Etienne van Berlo

Bob the Intervener on Tour

 

Vanuit een romantisch ideaal, verbonden aan mijn archetypische beeld als pragmaticus, heb ik door mijn werk het ludieke lot ondergaan van de tijdelijke maar heftige uitingen. Ik probeer in mijn eigen campagne-worsteling op een speelse manier te reageren op alledaagse objecten en betoog daarbij dat wij als individuen vooral zelf moeten blijven nadenken, want geloof niet in censuur van bewegingsvrijheid omtrent ideeen.
Vanuit een situationistische strategie, door middel van guerrilla interventies, doe ik site specific en autonoom onderzoek in de publieke ruimte. Ik kijk kritisch naar de eenzijdige materiële invloed van gebruiksvoorwerpen en situaties in het voor mij eentonige straatbeeld. In hoeverre kan ik verder bouwen op wat er is en mijn omgevingssleur doorbreken? Het beeld van de openbare ordening wil ik op een positieve manier verstoren, herontwerpen en verpersoonlijken. Ik wil door middel van locatiegerichte interventies een tijdelijke ontregeling veroorzaken, maar ook conform mijn eigen regels nieuwe mogelijkheden aanbieden. Zodoende ontpopt zich voor mijn oog een mooi paradoxaal concept voor wat betreft het monofunctionele van alledaagse objecten versus objecten die multifunctioneel inzetbaar en bewerkbaar zijn.