© Etienne van Berlo

Flying Turbo PIG

Ik stel mij kritisch op ten aanzien van de eenzijdige invloed van ons alledaagse, eentonige straatbeeld en de gebruiksvoorwerpen die zich hierin bevinden. De publieke ruimte is mijn inspiratie en territorium waar ik werkzaam wil zijn. Hier wil ik praktisch onderzoek doen naar de vraag: in hoeverre kan ik de openbare orde wakker schudden en verder bouwen op wat er is? Objecten en constructies die zich reeds in onze harde en formele openbare ruimte bevinden, wil ik een alternatieve twist geven, verfraaien, multifunctionaliteit meegeven en mensen ervan laten genieten. Verder nadenken en bouwen op reeds bestaande fundamenten en hiermee de dagelijkse omgevingssleur doorbreken, dat vind ik een intrigerend idee.