© Etienne van Berlo

Frietje Vrede

Er wordt heel veel over oorlog gepraat en maar weinig over vrede. Toch wenst iedereen in vrede te leven.
Zo is ook 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog en 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zeer pijnlijk duidelijk hoe oorlog naast verschrikkelijk veel doden ook nog enorm veel lijden veroorzaakt waar mensen hun leven lang onder gebukt gaan.
Vrede is ook een absolute basisvoorwaarde om veilig te kunnen leven in een samenleving die ook alleen maar onder vrede goed kan functioneren. Alleen, als je in een (lange) periode van vrede leeft, dan realiseert zich menigeen niet hoe belangrijk dat is.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was door de internationale handelsbeperkingen ernstige voedselschaarste ontstaan.
De Nederlandse regering ging dan ook in 1917 over tot de invoering van strenge distributie en voedselrantsoenering. Eerste levensbehoeften als brood, aardappelen en vlees waren op de bon maar de porties werden in de loop der tijd steeds kleiner en op de vrije markt was aanvulling door de woekerprijzen voor velen onbetaalbaar geworden. 
Er is in die tijd dan ook een grote (levens)behoefte aan ontspanning, humor en amusement: Behoefte aan ‘even alles vergeten’.
Humor
is het goede aan het leven: ook deze ellendige oorlogsjaren gaan voorbij. En gelukkig blijven ook de fijne herinneringen, aan deze vreselijke tijd, mensen nog bij. En daar heeft humor aan bijgedragen, zoals het buiten ophangen van wasgoed in de volgorde rood, wit, blauw. Maar vooral de kunst- en cultuur sector heeft een positieve uitwerking gehad in Strijdend Nederland om met de onvermijdelijke oorlogsomstandigheden om te gaan.
Gelachen en gehuild wordt er in alle culturen. Tussen culturen bestaan echter grote verschillen in de manier waarop gerouwd of gelachen wordt. Maar daarmee verschilt alleen de culturele vorm waarin de aanleiding voor de lach of de traan verpakt is. Grappen zijn vreemde dingen. Zij getuigen van het beste en van het slechtste in de mens. En inderdaad: de mens is het enige zoogdier dat lacht.