© Etienne van Berlo

To be constipated

In feite onderzoek ik doorlopend de mogelijkheden van de openbare ruimte en met name het grensgebied tussen cultuur en natuur. Hierbij tast ik heel bewust de grenzen af van acceptatie door onze cultureel bepaalde smaak en het gekoppelde beeld van hoe onze omgeving er uit hoort te zien. Een openbare ruimte waarin op alles kan worden verder gebouwd zonder enige grenzen of regels, is mijn ideale biotoop. Mijn werken zijn onafgebakende en menselijke constructies met een schijnbare functionaliteit. Tegelijkertijd wil het werk de gebruikers van deze openbare ruimte tot nadenken stemmen.